Guštanj II.
grad
14.stoletje
Ravne - Prevalje,Ravne na Koroškem
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Hebenstreiti z Vodriža so v zacetku 16. stoletja na mestu prvotnega, leta 1361 omenjenega bamberškega dvora oz. gradu, pozidali spodnji guštanjski grad. Spodnji guštanjski grad so leta 1601 kupili grofje Thurn-Valsassina. Spodnji grad je razpadel že v začetku 19. stoletja, ko so se Thurni leta 1809 preselili v dvorec Ravne.

Kronologija