Guštanj I.
grad
13.stoletje
Ravne - Prevalje,Ravne na Koroškem
delni sledovi

Bamberški škofje so v 13. stoletju pozidali grad Gustanj (Gutenstein), imel ga je njihov fevdnik Hartnid de Ort, upravljali pa so ga guštanjski vitezi. Viteza Hiltprandus de Guotenstein in Ditricus de Gutensteyn sta omenjena leta 1248, leta 1263 Richero de Gutenstain, leta 1278 Rustik, leta 1284 dominus Dietricus de Guotenstayn, leta 1318 Wulfing Edling in leta 1327 Gotskalk Orporr. Med letoma 1281 in 1322 so ga imeli kot bamberški fevdniki grofje Vovbrški, nato so ga dedovali grofje Schaunberški in ga leta 1325 zastavili Konradu Auffensteinskemu. Leta 1368 je postal Guštanj deželnoknežji, leta 1381 pa ga je prejel v dosmrtni užitek Hugon Devinski. Propadel je v bojih z Madžari leta 1486.

Kronologija