Gradišče
dvorec
16.stoletje
Slovenj Gradec,Pameče (Gradišče)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Gradišče (Gradisch) je med letoma 1588 in 1595 pozidal Wolf Žiga pl. Galstuck in z Rotenturna na Gradišče prenesel sedež gospoščine Slovenj Gradec. Prvotno je bilo last Himmelbergerjev, leta 1516 pa so ga pridobili Gaisrucki. Leta 1629 je Gradišče kupil baron Hans Pfeilberg, leta 1632 baron Albert Kronegg, kmalu zatem baron Salomon Branečki, leta 1660 Seifried Wallner, leta 1661 baronica Zofija Maschwander, leta 1754 baronica Katarina Jabornegg, leta 1780 grof Ernest Thurn, ki je Gradišče združil z gospostvom Legen. Po letu 1820 je Gradišče prešlo v kmečke roke. Pred drugo svetovno vojno so bili lastniki rodbina Verdnik-Ferk.

Kronologija