Dravograd I.
grad
12.stoletje
Dravograd
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Pred letom 1161 je deželnoknežji fevdnik Kolon Trušenjski pozidal grad Dravograd (Drauburg), ki je prvič omenjen leta 1177 in bil v lasti Trušenjskih. Pred letom 1278 ga je dobil v zastavo grof Ulrik Vovbrški, naslednje leto pa ga je kupil grof Henrik Pfannberški. Leta 1288 je Dravograd ponovno kupil Ulrik Vovbrški, nato ga je priženil grof Henrik Hohenlohe, leta 1304 ga je koroški vojvoda Henrik Goriško-Tirolski zastavil Konradu Auffensteinskemu, leta 1335 so ga dobili Habsburžani in podelili v fevd Auffensteinskim, leta 1368 Stubenbergom in leta 1375 Hans Lichtensteinskemu. Leta 1387 so ga kupili Celjani, po letu 1456 pa so grad in gospoščino upravljali številni deželnoknežji oskrbniki. V drugi polovici 18. stoletja je grad pogorel, a so ga obnovili. Leta 1823 je verski sklad prodal grofu Alojzu Khuenburgu,leta 1838 pa Davidu pl. Dumreicherju, ki je grad opustil in ga pustil propasti. Tako se je grad kmalu spremenil v razvalino.

Kronologija