Černeče
dvorc
15.stoletje
Dravograd,Črneče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Črneče (Tscherberg) je nastal v prvi polovici 15. stoletja. V drugi polovici 17. stoletja točneje leta 1688 je bil lastnik dvorca Adam Seyfrid Waldner, konec 19. stoletja Janez Veršun, pred drugo svetovno voj­no ga je imel Gunther Kirchner, sedaj pa so v njem stanovanja.

Kronologija