Zgornje Perovo
dvorec
15.stoletje
Kamnik,Zgornje Perovo
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Zgornje Perovo (Oberperau) je leta 1444 dobil v fevd kamniški meščan Lenart Petschacher, pred njim ga je imel meščan Anže Solza, nato pa so ga posedovale številne plemiške rodbine, tako Maruša Schwab pl. Lichtenberg pred letom 1626, grof Henrik Paradeiser ga je leta 1628 prodal kamniškemu župniku Andreju Šegi, ta pa ga je leto pozneje prepustil grofu Janezu Krstniku Verdenbergu. Verdenberg ga je leta 1661 podaril Francu Koppenjagru, leta 1665 ga je kupil Ljubljanski stolni prošt Jernej Gladič, nato pa se zvrstilo še več drugih lastnikov. Pred drugo svetovno vojno je dvorec imela rodbina Pučko, sedanji lastnik pa je družina Tomšič.

Kronologija