Zduša
dvorec
17.stoletje
Kamnik,Zduša
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščina Zduša (Sdusch) je bila zgrajena v prvi polovici 16. stoletja, leta 1549 jo je Jurij Ysenpart pro­dal svaku Hieronimu pl. Issenhausnu, sredi 18. stoletja je Zdušo kupil salzburški stolni prošt grof Rihard Gallenberg, leta 1797 so Gallenbergi prodali dvorec polhograjskemu župniku Antonu Pernerju, ta pa naslednje leto vitezu Janezu Petru Andriolliju. Grof Franc Hohenwart je Zdušo kupil leta 1823, po letu 1828, ko jo je kupil Mariborčan Nikolaj Merk, pa je prešla v meščanske roke. Leta 1868 je dvorec in posestvo kupil Štefan Tavčar, konec 19. stoletja je tam živel baron Leo Baillou, zadnji lastnik pa je bila družina Rebolj (Reboljeva graščina).

Kronologija