Zaprice
dvorec
16.stoletje
Kamnik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Zaprice (Steinbuchel) je leta 1550 pozidal Jurij pl. Lamberg, potem ko je popolnoma predelal prvotni dvor iz 14. stoletja, ki ga je takrat imel Dienger von Apecz. Zapriški vitezi Diengerji so omenjeni že leta 1301 in 1306, sredi 14. stoletja sta dvor imela kamniška meščana Nikolaj Šmid in Friderik Tesak, Šmidovo polovico je leta 1352 kupil Friderik Layster, Tesakovo pa sedem let pozneje Nikolaj Sommerecker. Leta 1615 so Lambergi zastavili Zaprice Janezu Sigfridu pl. Raspu, leta 1624 Janezu Jožefu pl. Thallerju, njegov sin Janez Jožef pa je dvorec kmalu zatem kupil. Leta 1670 je Zaprice podedovala Marija Magdalena p1. Hohenwart, leta 1750 je dvorec podedoval baron Jožef Gvido Gallenfels. Od druge polovice 19. stoletja do konca druge svetovne vojne je bil dvorec v posesti dedičev viteza Schneid pl. Treunfelda in sorodnikov Rechbachov. V dvorcu so danes prostori kamniškega muzeja z arheološkim, etnološkim, zgodovinskim in kulturno-zgodovinskim oddelkom.

Kronologija