Zalog II.
grad
16.stoletje
Moravče,Zalog pri Moravčah
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Zalog (Warttenberg) je po Valvasorjevem zapisu postavil leta 1570 Jošt pl. Thurn. Med lastniki so omenjeni še Joštov zet baron Jurij Rupert Herberstein leta 1598, Oton Henrik p1. Wernegkh leta 1604, njegov sorodnik Oton Hanibal pl. Issenhausen leta 1648 in nekaj drugih. Leta 1635 so Zalog oplenili uporni kmetje. Leta 1689 sta Zalog podedovala Marija Regina Mordachs in njen mož Franc Albert Seethal s Starega gradu pri Otočcu, ki sta ga leta 1695 prodala grofu Orfeju Strassoldu. Leta 1791 je Zalog kupil Jožef Detela, leta 1869 ga je podedovala vnukinja Pavla Košir, leta 1894 je grad kupil državni poslanec Franc Povše, leta 1909 Anton Pirnat iz Tuštanja, od leta 1914 pa je bilo posestvo in razpadajoče grajsko poslopje, ki ga je deloma porušil potres leta 1895, last družine Bregar. Julija 1944 so grad požgali partizani, da se v njem ne bi vgnezdila četa esesovcev.

Kronologija