Wartenberg
grad
12.stoletje
Kranj (Šmarjetna gora)
skromna razvalina

V začetku 12. stoletja so Ortenburžani postavili grad Stražišče (Wartenberg). Sicer se je freisinškemu škofu posrečilo, da je med letoma 1192 in 1197 odkupil grad s pripadajočimi hubami in beneficiji, vendar podatki v zgodovinskih listinah kažejo, da so ga še v drugi polovici 13. stoletja posedovali Ortenburžani. Ozemlje in grad v drugi polovici 13. stoletja sta postala freisinška posest in so Wartenberg v tem času verjetno tudi popolnoma porušili. Zadnja omemba Wartenberga datira v 15. stoletje.

Kronologija