Waldenberk
grad
12.stoletje
Radovljica,Zgornja Lipnica
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Waldenberk (od 16. stoletja dalje Walenburg), tudi Pusti grad, je bil sedež ortenburške posesti na Gorenjskem in se prvič posredno omenja leta 1228, ko v zgodovinskem viru nastopa ortenburški ministerial, vitez Fridericus de Waldenberch, izrecno pa leta 1263 kot castrum Waldemberch. Za valdenberškimi vitezi, leta 1265 je omenjen vitez Rajnhard, leta 1270 Konrad in drugi. Ko je na Waldenberku aprila 1418 umrl zadnji ortenburški grof Friderik II., so gospostvo podedovali celjski grofje, od leta 1456 naprej pa so Habsburžani dajali gospoščino v fevd ali zastavo raznim plemiškim rodbinam. Poznejši lastniki Waldenberka so bili razni posestniki gospostva Radovljica, tako je leta 1589 postal zastavni lastnik grof Janez Ambrož Thurn, ki je leta 1616 gospostvo kupil in ga združil z radovljiško gospoščino. Grad Waldenberk je bil pozidan po letu 1185, ko so grofje Ortenburški dobili posest v radovljiški ravnini. V 16. stoletju je grad pogorel in so ga opustili.

Kronologija