Voljči Potok II.
dvorec
17.stoletje
Kamnik,Voljčji Potok
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Leopold Raumschussl je v dvajsetih letih 17. stoletja pozidal dvorec Volčji Potok (Wolfsbach), ki pa ga je leta 1647 prodal Janezu Juriju pl. Posarelliju. Leta 1697 je gospostvo kupil Karl Jožef pl. Coppini, po razveljavitvi pogodbe pa so med letoma 1701 in 1732 Volčji Potok zopet imeli Posarelliji. Leta 1764 so bili solastniki Aleksander pl. Andriolli, baron Franc Gotfried Apfaltrer in baron Franc Leopold Lam­berg. Med njimi je nastal spor, ki ga je dobil Lamberg in leta 1803 je njegov sin Janez Nepomuk prodal dvorec dr. Janezu Burgerju. Po njegovi smrti ga je dedovala hči Pavlina Jabornigg leta 1823, nato pa je Volčji Potok hitro menjal lastnike. Leta 1882 ga je dobil ljubljanski veletrgovec Ferdinand Souvan v katerih rokah je bil do druge svetovne vojne. Med vojno je v dvorcu okupator uredil gospodinjsko šolo, aprila 1944 pa so ga požgali partizani.

Kronologija