Veselka
gradič
17.stoletje
Domžale,Krtina,Veselka
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Gradič Veselka (Vesselckha) je leta 1641 sezidal baron Janez Ludvik Rasp s Krumperka svoji ženi Regini Rauber. Poslopje je leta 1715 pogorelo, a so ga Raspi obnovili in leta 1748 spremenili v krumperško pristavo. Poznejši lastniki so bili grofje Thurn-Valsassina od leta 1803, leta 1930 pa je propadajoče poslopje kupila Magdalena Grlica. Leta 1967 so podrli razpadajoči gradič.

Kronologija