Šrotenturn
graščina
16.stoletje
Kranj, Stražišče
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Graščino Šrotenturn (Schrottenturn) naj bi v 16.stoletju šele pozidali ali že imeli v posesti gospodje Schrotti. Leta 1573 je omenjen prvi znani lastnik Krištof Triffenpacher,ki je takrat prodal posest Filipu pl. Siegesdorfu, v posesti njegovih dedičev je bil do leta 1647. Kasneje pa so jim sledile druge rodbine. Leta 1902 jo je kupil Oton pl. Detela, v posesti njegovih dedičev je ostala do konca druge svetovne vojne. Po vojni je bila nacionalizirana in v njej so bila stanovanja.

Kronologija