Špitalič
graščina
17.stoletje
Kamnik,Špitalič
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Istrski mejni grof Henrik Andechs Meranski je leta 1228 postavil hospic, omenjen v listinah leto pozneje. Vojvoda Oton VII. Andechs-Meranski pa je leta 1257 podaril Špitalič vetrinjskemu samostanu. Leta 1307 je omenjen dvor v Špitaliču (Poxrugkg hoff), leta 1608 pa ga je vetrinjski opat Jurij Rajnprcht prodal Janezu Jožefu Thallerju. Ta je poslopje prezidal v graščino Špitalič (Neuthal). Špitalič so leta 1635 oplenili uporni kmetje, požar leta 1755 pa je graščino močno poškodoval. Takratni lastniki grofje Hohenwarti so poslopje obnovili. Leta 1693 je Špitalič kupil grof Franc Anton Auersperg, leta 1713 je graščina pripadla Francu Erazmu pl. Hohenwartu, leta 1769 pa jo je grof Jurij Jakob Hohenwart prodal grofu Alojzu Adolfu Auerspergu. Leta 1796 so Špitalič pridobili baroni Apfaltrerji in v njihovi lasti je ostal do konca druge svetovne vojne. Ko­nec vojne so graščino požgali partizani.

Kronologija