©kofja Loka
grad
12.stoletje
©kofja Loka
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad so sprva upravljali vitezi Lo¹ki, zatem razni kastelani. Leta 1803 je bil grad podr¾avljen, v njem pa so bili uradi sodi¹èe, davkarija, zemlji¹ka knjiga. V gradu sta bivala oskrbnik in sodnik. Leta 1870 ga je kupil Fidelis Terpinc s Fu¾in, nato pa so ga 1890. leta pridobile ur¹ulinke in grad preuredile v ¹olo. Med prvo svetovno vojno so v lo¹kem gradu uredili bolni¹nico, leta 1941 so ga zasedli Nemci, po drugi svetovni vojni je bila v njem bolni¹nica, zatem kazensko-pobolj¹evalni zavod, nato pa so v gradu uredili muzej. Lo¹ki grad je bil moèno po¹kodovan med potresom leta 1511 in so ga obnavljali veè let.

Kronologija