Šenkov turn
grad
17.stoletje
Vodice,Šinkov Turn
delni sledovi

Naslov slike:
Slika: od

Sredi 13. stoletja je baron Amalrich Schenckh sezidal stolpast grad Šenkov turn (Schonkenthurn) v 14. stoletju pa so ga pridobili Gallenbergi, v drugi polovici 16. stoletja je bil last Ainkhurnov, nato pa je šel iz rok v roke. V začetku 17. stoletja, so prvotni stolp podrli in na njegovem mestu pozidali novo poslopje. Po prvi svetovni vojni je grad imel baron Lazzarini, nato pa je bila v njem šola. Decembra 1943 so ga požgali partizani.

Kronologija