Šefert
gradič
16.stoletje
Škofja Loka,Zminec
ohranjen objekt

Dvorec Sefert (Schoffart) je bil v 16. stoletju sedež samostojnega gospoda. Leta 1640 je omenjen njegov lastnik Janez pl. Petschacher von und zu Schoffart, poznejši zakupnik blejskega gospostva.

Kronologija