Strmol
grad
15.stoletje
Cerklje na Gorenjskem,Dvorje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Strmol (Stermol) je posredno omenjen leta 1287, istočasno s strmolskimi vitezi, izrecno pa leta 1479 (hof zu Stermul), ko ga je cesar Friderik III. Habsburški podelil v fevd Juriju Rainu. Prvotni lastniki so bili vitezi Strmolski, ki so na gradu gospodovali do sredine 15. stoletja. Leta 1444 sta dobila Strmol v deželnoknežji fevd Jakob in Jurij Polez, kmalu za njima je bil fevdnik Andrej pl. Rain, leta 1479 pa njegov sin Jurij. Leta 1634 ga je Jakob Jurij pl. Rain prodal Francu Krištofu pl. Schwabu, leta 1643 je grad Strmol k­pil baron Konrad Ruessenstein. Leta 1768 je postal lastnik baron Michelangel Zois, ki pa ga je že naslednje leto oddal Francu Ksavru Dietrichu. Leta 1843 so Dietrichovi dediči prodali grad na dražbi, kupil pa ga je njihov nečak Alojz Urbančič. Od leta 1910 do 1937 je bila njegov lastnik rodbina Fuchs, nato pa do konca druge svetovne vojne industrialec Rado Hribar iz Ljubljane. Po drugi svetovni vojni je Strmol postal protokolarni objekt.

Kronologija