Stara Loka
grad
14.stoletje
Škofja Loka,Stara Loka
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Stara Loka (Altenlack) so upravljali freisinški ministeriali vitezi Altenlacki od leta 1286, za njimi pa gospodje Liembergerji od leta 1423 in Lambergi s Kamna po letu 1447. Leta 1521 je freisinški škof Filip podelil grad v fevd Baltazarju pl. Sigersdorfu, med letoma 1534 in 1561 je Viljem pl. Rasp pokupil deleže dedičev, njegova vnuka pa sta svoja deleža prodala leta 1595 škofjeloškemu mestnemu svetniku Mihaelu Paplerju. Leta 1755 je Staro Loko kupil na dražbi trgovec Matevž Demšar, od začetka 19. stoletja do druge svetovne vojne pa so bili lastniki pl. Strahli. Leta 1929 je Staro Loko kupil lesni trgovec Dolenc, a jo je kmalu prodal Domu slepih. V precej predelanem poslopju danes domujejo slepi, v njem pa je urejen tudi Poštni muzej.

Kronologija