Spodnje Perovo
dvorec
17.stoletje
Kamnik
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Spodnje Perovo (Perau) je omenjen leta 1426, 1428 in 1431 (hof zu Peraw), vitez Henrik iz Perovega pa že leta 1247. Dvor je bil v rokah kamniških meščanov, nato pa ga je kupil Janez Ludvik pl. Rasp pred letom 1646. Med lastniki so bili od leta 1663 Franc Krištof pl. Hohenwart, od leta 1786, ko ga je grof Hohenwart prodal Joachimu Gallingerju, pa je v meščanskih rokah. Leta 1798 je stavbo in posest kupil Franc Bizjak, mlinar iz Kranja, in jo dve leti pozneje prepustil nekdanjemu zakupniku Janezu Vrešarju in kamniškemu strojarju Francu Muschlechnerju. Franc Vrešar je leta 1839 prodal Spodnje Perovo Konradu Ja­nežiču in v lasti te rodbine je stavba še danes.

Kronologija