Smlednik II.
dvorec
17.stoletje
Medvode,Valburga
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Smlednik ( Flodnig) je po letu 1635 pozidal grof Janez Krstnik Verd pl. Verdenberg in tja prenesel sedež gospoščine. Od leta 1698 so bili lastniki baroni Smledniški. Leta 1795 so dvorec kupili baroni Lazzainiji in ga imeli do konca druge svetovne vojne. Po vojni pa je bil dvorec nacionaliziran in v njem so uredili vzgojni dom. Leta 1991 so dvorec vrnili Francu Lazzainiju.

Kronologija