Smlednik I.
grad
12.stoletje
Medvode,Smlednik
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1118 je omenjen vitez Eberhard de Flendric, grad Smlednik (Flednigg) pa je omenjen osemnajst let pozneje. utrdba je bila pomembna postojanka grofov Andechsov, nato Planinsko-Svibenskih gospodov,grofov Celjskih, po letu 1456 pa so gospoščino pridobili Habsburžani. Habsburžani so gospoščino leta 1533 prodali Janezu Kacijanarju, nato pa po letu 1541 zastavljali fevdalcem: Auerspergom,Egkhom, Lambergom, Thurnom, Raspom in Paradeiserjem. Leta 1626 je gospoščino kupil baron Pavel Egkh, vendr jo kmalu prodal grofu Verdenbergu. Grad je bil močno poškodovan med potresom let 1511, a so ga obnovili, v prvi polovici 17. stoletja pa so ga opustili, ko so pozidali novo graščino v Valburgi.

Kronologija