Sela
dvorec
18.stoletje
Ljubljana
ohranjen objekt

Dvorec Sela (Sella) je leta 1760 pozidal ljubljanski plemič in manufakturist Jožef Desselbrunner. Poznejši lastniki so bili jezuitski kolegij iz Trsta, leta 1817 je Sela kupil Andrej Ma1ič in jih že tri leta pozneje oddal v najem vojski. Med svetovnima vojnama je bila v njem žrebčarna, od leta 1937 pa banovinsko deško vzgajališče. Po drugi svetovni vojni je v dvorcu gostovala jugoslovanska armada.

Kronologija