Sava
dvorec
16.stoletje
Jesenice
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Sava je okoli leta 1526 pozidal baron Bernard Buccelleni iz Bergama, nato so ga imeli Ressingerji, po letu 1766 rodbina Ruard, konec 19. stoletja pa so v njem uredili stanovanja. Danes so v dvorcu prostori Tehniškega muzeja (železarska zbirka).

Kronologija