Rožek
grad
14.stoletje
Moravče,Vinje pri Moravčah
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Rožek (Rudolfseck) je v virih omenjen šele leta 1367. Nekaj desetletij prej ga je pozidala veja gospodov Gallov. Grajski lastniki so bili gospodje Galli, ki so ga imeli v deželnoknežjem fevdu. Leta 1367 sta ome­njena vitez Konrad Gall z Rožeka in njegov sin Hans, ki sta Rožek predala grofu Frideriku Celjskemu in ga takoj nato prejela v fevd, leta 1424 pa Andrej Gall. Med velikim kmeč­kim uporom 1515. leta so puntarji oblegali grad, ga zavzeli, izropali in močno opustošili. Galli so sredi 16. stoletja Rožek opustili in se preselili v blizu Moravč pozidani dvorec Češnjice. Leta 1613 je še omenjen rožeški oskrbnik Jurij Bittorfer.

Kronologija