Repnje II.
dvorec
16.stoletje
Vodice,Repnje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Sredi 16. stoletja so bili lastniki repanjske gospoščine Warli. Leta 1570 je vladar dovolil Juriju Warlu, da se je imenoval po dvorcu Reittlstein, kar kaže na obstoj dvora ali pa že celo spodnjega gradu sredi 16. stoletja. Leta 1604 je spodnji grad kupil Janez Donnesa, 1624 leta pa Pavel Kong, kastelan na ljubljanskem gradu. V drugi polovici 17. stoletja je bit lastnik gospoščine baron Sigmund Raumschussl, nato do leta 1724 baroni Flodnigkh, zatem grofica Alemana Veronika Purgstall, do leta 1758 Mihael Purger pl. Purg, nato pa je gospoščino kupil baron Schweiger pl. Lerchenfeld, ki je Repnje združil z gospoščino Rocen. Spodnja repanjska graščina je razpadla 1777 leta.

Kronologija