Repnje I.
grad
12.stoletje
Vodice,Repnje (Repanjski hrib)
delni sledovi

Že leta 1154 je omenjen krški ministerial vitez Bernard iz Repenj (Wernhardus de Repnach), leta 1260 spanheimski ministerial Raebelinus de Rebnach, leta 1436 pa Jernej iz Repenj. Kdaj je Repanjski grad (Reittlstein) razpadel, ni znano.

Kronologija