Rakovnik
dvorec
16.stoletje
Ljubljana
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotno stavbo dvorca Rakovnik (Kroissenegg) je po letu 1536 pozidal ljubljanski meščan Pankracij Lustaller, leta 1629 pa dvorec grofica Doroteja Sidonija Schrottenbach prodala tajniku deželnih stanov Janezu Putscherju, ta pa jo je popolnoma prezidal. Dvorec je kmalu šel iz rok v roke, med lastniki so bili med drugimi grof Janez Friderik Attems od leta 1649, Franc Rigoni okrog leta 1670, kranjski deželni glavar knez Janez Friderik Eggenberg pred letom 1682, nato Janez, Elizabeta Petrogallo leta 1685, v začetku 18. stoletja grof Janez Herbert Auersperg. Od leta 1853 Edvard Hohn, od leta 1859 Janez Pavel Schwarz, od leta 1870 Jožef Tomek, od leta 1896 dunajski industrialec Ferdinand Melhior Schmitt, leta 1899 pa ga je kupil Franc Hren in ga naslednje leto prodal salezijancem. Po drugi svetovni vojni je bila v njem obrtna šola, gimnazija,kasneje tudi stanovanja.

Kronologija