Radovljica
dvorec
14.stoletje
Radovljica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Ortenburški grofje so konec 14. stoletja pozidali dvorec Radovljica. V stavbi je bil gospoščinski urad grofov Ortenburških. Od leta 1526 je imel Radovljico nekaj časa v zastavi grof Nikolaj Zrinjski, nato Dietrichsteini, okoli leta 1575 jo je imel v zakupu Wolf pl. Rasp, nato od leta 1577 v zastavi kranjski deželni vicedom Jurij Hoffer, leta 1589 pa so Habsburžani zastavili Radovljico in lipniško gospostvo grofu Janezu Ambrožu Thurnu, ki je leta 1616 kupil gospostvo v dedno last in ga združil z gospoščino Waldenberk. Pred drugo svetovno vojno so grofje Thurn-Valsassina odstopili grajsko poslopje državnim uradom, tu je bil sedež okraja, po vojni je bila v dvorcu nekaj časa jugoslovanska armada, potem pa sedež okraja Radovljica. Sedaj so v obnovljeni stavbi prostori za različne dejavnosti, med drugim sta v njej urejena čebelarski muzej in spominska soba, posvečena prvemu slovenskemu dramatiku Antonu Tomažu Linhartu.

Kronologija