Puštal
grad
15.stoletje
Škofja Loka,Puštal
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Puštal (Burgstall) je v zgodovinskih virih posredno omenjen že leta 1214, ko srečamo viteza Otona de Purschstalla. Dvor je omenjen še leta 1421 in 1423 (hof zu Purgstal). Puštalski vitezi so izumrli konec 16. stoletja, dediščina pa je do konca 17. stoletja prehajala iz rok v roke. Leta 1605 je Puštal dedoval Andrej pl. Paradeiser, leta 1619 ga je dobil v zakup Janez Ludvik pl. Rauber, leta 1623 je gospostvo prejela v fevd Marija Ana Possarelli, leta 1640 ga je dedoval Janez p1. Thaller, leta 1670 ga je kupil Janez Ludvik pl. Hohenwart. Od leta 1671 ga je imel baron Ernest Apfaltrer, končno pa ga je leta 1696 kupil Marko Oblak pl. Wolkensberg. Potomci Oblakov so leta 1927 oddali večino prostorov v najem banovinski mlekarski šoli, po drugi svetovni vojni je bilo v Puštalu nekaj stanovanj, v njem so bili tudi prostori muzeja, nato pa embalažno grafičnega podjetja.

Kronologija