Pšata
dvor
14.stoletje
Domžale,Dragomelj,Pšata
izginuli objekt

Dvor Pšata (Beisc­heid) je leta 1357 omenjen kot hoff ze Peyschat, leta 1475 pa kot hoff an der Peyschatt. Vitezi s Pšate nastopajo v zgodovinskih listinah leta 1302 (Goetfrid von Peyshat), leta 1334 (Veidl s Pšate), leta 1358 (oglejski vazal Weydlin de Peyschat). Leta 1426, ko se mu je odpovedal ljubljanski meščan Hans Osterreicher, pa je dvor na Pšati (zu Peyshadt) dobil v fevd Engelbert pl. Gallenberg, za njim pa Friderik Engelhart Zellenperger s Krumperka.

Kronologija