Predole
dvorec
17.stoletje
Kranj,Rupa
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorcec Predole (Prewald) je nastal iz prvotnega dvora, last kranjskega mestnega sodnika Mihaela Ptičke, ki je leta 1497 dvor (hoff zu Preboll) zapustil hčerkam, nato pa si ga je z ženitvijo pridobil Lenart Uranitsch-Puchlsperger. Leta 1591 je kot lastnik dvora omenjen Sebastijan Harrer, takrat ga je dobil od dedičev Pavla Uraniča, leta 1620 pa ga je Janez Danijel Mavrič dal v zakup Nikolaju Sinigoju, ki ga je 1645. leta prodal stotniku Gregorju pl. Topperzerju. Okoli leta 1670 je Topperzerjeva hči prinesla gradič kot doto Francu Sigmundu Gandinu pl. Lilliensteinu, po njegovi smrti leta 1691 so na njem gospodovali pl. Fruhbergi, leta 1801 je Sebastijan pl. Fruhberg gradič prodal Ignacu Scarii, po letu 1826 so kot graščaki omenjeni Recherji, po smrti Viktorja Recherja iz Ljubljane pa ga je leta 1929 podedovala Elizabeta Peter. Po 2. svetovni vojni je bil gradič del vojašnice JNA, danes pa je last slovenske vojske.

Kronologija