Preddvor
dvor
11.stoletje
Kranj,Preddvor
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorc Preddvor (Hofflein) je vetrinjski menih Engelbert verjetno leta 1147 podelil vetrinjskemu samostanu v Preddvoru. Okoli leta 1600 ga je od vetrinjskega samostana kupila Felicita Harrer lastnica imetja Hrib. Pozneje pa je dvor za nekaj časa prešel v stiško last. Leta 1608 je samostan dvor zastavil baronu Konradu Ruessu,ki ga leta 1644 odkupi. Kasneje pa je bil dvor v lasti več različnih rodbin. Med vojno so bila v njem nameščena nemška dekleta po vojni pa vojne sirote. Od leta 1974 pa je bil vzgojni zavod za osnovnošolsko mladino.

Kronologija