Poljšica
dvor
14.stoletje
Bled,Poljšica pri Gorjah
izginuli objekt

Leta 1344, 1351 in 1394 je omenjen dvor v Poljšici (Poglasehicz). Leta 1344 sta ga Schroetel in njegova žena Hiltpurga prodala briksenškemu škofu Mateju (hof gelegen ze Poglaschitz pey der veste ze Veldes), Dyemz pl. Brunek je dvor kupil od Schroetleina Chranschrotta in ga leta 1351 prejel v fevd od briksenškega škofa, od leta 1394 pa ga je imel Janez iz Zgoše pri Begunjah.

Kronologija