Podvin
dvorec
17.stoletje
Radovljica,Mošnje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotni stolpasti dvor, iz katerega je pozneje nastal dvorec Podvin (Podwein), je omenjen že leta 1311 kot Poedewein. Sprva so ga upravljali ortenburški vazali vitezi Podwcini, ko pa so izumrli, pa je grof Friderik Ortenburški leta 1399 podelil dvor v fevd Juriju p1. Lambergu. Lambergi so imeli Podvin do druge polovice 16. stoletja. Leta 1573 je Podvin po smrti žene Veronike Gall podedoval Krištof p1. Wagen. Današnje poslopje je verjetno po letu 1629 pozidal baron Janez Danijel Wagen pl. Wagensberg, leta 1721 je Podvin kupil baron Janez Danijel Gallenfels. Danes je v skoraj povsem predelanem poslopju hotel.

Kronologija