Podturn
dvorec
16.stoletje
Ljubljana
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Verjetno je že ljubljanski vicedom Erazem Praunwart v začetku 16. stoletja sezidal manjše poslopje, dvor Podturn (Unter dem Thurn). Po letu 1534 srečamo med lastniki ljubljanskega meščana Antona Kiichla, nato od leta 1581 Gašperja pl. Mavriča iz Zablat, od leta 1589 Melhiorja Stoffla, od leta 1590 pa deželnega pisarja Melhiorja Pantaleona. Od leta 1601 pa do ukinitve jezuitskega reda 1773. leta je bil Podturn last ljubljanskega jezuitskega kolegija. Od leta 1790 je bil dvorec v lasti študijskega sklada, v njem je bila nekaj časa vojaška bolnica, od leta 1829 pa je prešel v last deželnih stanov. Leta 1835 so v njem uredili zabavišče Kazinskega društva, leta 1852 pa ga je kupil cesar Franc Jožef II. in ga dal v dosmrtni užitek maršalu Jožefu grofu Radetzkemu. Od leta 1860 je bil Podturn v lasti mesta Ljubljane.

Kronologija