Podrožnik
dvorec
17.stoletje
Ljubljana
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Podrožnik (Rosenbuchel) imenovan po zadnjem lastniku Kolmanov grad, je nastal v 17. stoletju. Prvotni dvor oz. pristavo so imele plemiške rodbine Konig in Otthaimb, od leta 1716 Peter Anton Codelli, do le­ta 1774 duhovnik Jožef Anton de Panzera, nato Gabrijel Gruber, od leta 1787 baron Avguštin Zois, kasneje pa še več drugih. Dvorec je bil močno poškodovan med potresom 1895. leta, zato jo je Robert Kolman, ko mu ga je leta 1909 prodal gostilničar Franc Čanžek, na novo prezidal. Od leta 1940 je bil Podrožnik v lasti mestne občine ljubljanske, po drugi svetovni vojni pa so propadajoče poslopje podrli in postavili sedanjo vilo v Plečnikovem slogu.

Kronologija