Pleker
dvor
14.stoletje
Kamnik
izginuli objekt

Dvor se pojavlja v virih leta 1398 (hof gelegen am Plekaers), leta 1414 (hof am Plek), leta 1421 (hoff zu Pleker) in nato še večkrat do leta 1479 (hof zu Plekher). Leta 1398 ga je vojvoda ViIjem podelil v fevd Ulriku in Nikolaju Plekerju, leta 1421 je bil last Martina in Jakoba pl. Dewplicza iz Duplice, leta 1445 je tretjino dvora imel kamniški meščan Miksej Markes, leta 1460 je kranjski deželni vicedom Jurij Rainer kupil Markcsovo tretjino, devet let pozneje pa še del dvora, ki so ga imeli pl. Dewpliczi. Leta 1574 sta dobila v fevd po tretjino dvora Eberhard pl. Gallenberg in Andrej p1. Apfaltrer.

Kronologija