Plavž
gradič
16.stoletje
Jesenice
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Na Jesenicah so baroni Bucelleniji konec 16. stoletja pozidali fužinarski dvorec Plavž (Pleyhofen). V naslednjem stoletju so fužine in gradič imeli pl. Locatelliji, nato verjetno še pl. Rechbachi in baroni Zoisi. Stavbo so podrli v drugi polovici 18. stoletja.

Kronologija