Ostri vrh II.
graščina
18.stoletje
Ljubljana,Podgrad (Kašeljski grič)
ohranjen objekt

Baroni Erbergi so pred letom 1790 pozidali manjši lovski gradič, ki je po lastnikih v 19. stoletju dobil ime Povšetova graščina, dejansko pa je prevzela ime starega gradu (Osterberg). Gradič so za Erbergi imeli lastniki gospoščine Dol (Lustthal), od leta 1856 grofica Antonija Attems roj. Erberg, od leta 1882 Franc Povše, od leta 1884 Jožef Palme, od leta 1900 baron Al­fred Sternfeld-Weltzl, od leta 1906 Franc Fajdiga in Franc Bartol, od leta 1909 pa zopet Franc Povše. Od leta 1922 je v posesti družine Meyer-Kansky.

Kronologija