Ostri vrh I.
grad
12.stoletje
Ljubljana,Podgrad (Kašeljski grič)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Ostri vrh (Osterberg) je prvič omenjen leta 1256 kot castra Osterberch, vendar pa je bil pozidan že konec 12. stoletja. Za spanheimskimi ministeriali vitezi Osterbergi, so v prvi polovici 14. stoletja gospoščino upravljali Seifrid iz Šentpetra, Nikolaj Reynman z Bleda in Ulrik Jeterbenški. Leta 1423 ga je Nikolaj pl. Gallenberg prodal Janezu p1. Hohenwartu s Kolovca, vendar so Gallenbergi kmalu ponovno pridobili Osterberg in se je tam ustalila stranska veja te rodbine. Sredi 16. stoletja leta 1548 sta ga dedovala sorodnika Viljem in Sigfried pl. Raspa, med letoma 1562 in 1570 sta del gospoščine imela svaka Jurija pl. Gallenberga Viljem Hagen pl. Hagenegkh in Janez pl. Merklincz, leta 1688 pa je gospoščino z grajskimi razvalinami kupil baron Janez Danijel Erberg.

Kronologija