Olčevek
dvor
12.stoletje
©enèur,Olčevek
izginuli objekt

Leta 1154 sta v dveh listinah vetrinjskega samostana omenjena Erchenbertus in Wirento de Olswich kot andečka viteza, med letoma 1207 in 1217 pa Reinber­tus de Holswich in Wernherus de Olswic, leta 1299 ter med letoma 1308 in 1324 pa Eberhart iz Olčevka. Pripadniki rodbine so bili andečki ministeriali na njihovih gradovih in so se verjetno imenovali po njih. V Olčevku pri Preddvoru je bilo nji­hovo plemičko seličèe (dvor). Kje je stalo, ni znano.

Kronologija