Novi grad
grad
12.stoletje
Preddvor,Potoče (Potoška gora)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Novi grad - Neuburg (Neuberg, Newenburch) je bil pomembna utrdba grofov Andeških. Nekdanjo posest mejnih grofov Weimar-Orlamunde so v začetku 12. stoletja prevzeli grofje Andeški, ki so opustili prvotno stolpasto utrdbo in kmalu v bližini pozidali novo trdnjavo, nato so Neuburg imeli Spanheimi, zatem pa so ga deželni knezi zastavljali ali dajali v fevd raznim plemiškim rodbinam (verjetno Žovneškim v prvi polovici 14. stoletja, zatem morda gospodom Devinskim in leta 1391 njihovim sorodnikom grofom Walsee). Konec 13. stoletja so Neuburg imeli v fevdu plemiči z Greifenfelsa na Koroškem, kasneje pa več drugih.Razni avtorji navajajo, da je bil Neuburg kar trikrat opustošen, prvič naj bi ga porušil celjski vojskovodja Jan Vitovec leta 1439, nato Turki leta 1473 in končno katastrofalni proces leta 1511.

Kronologija