Novi dvor
dvorec
12.stoletje
Preddvor
ohranjen objekt

Novi dvor (Niwenhouen) je omenjen leta 1147 in 1156 (curtis que dicitur Niwenhouen), ko je kranjski mejni grof Bertold Andechs-Meranski podaril gospostvo Preddvor cistercijanskemu samostanu v Vetrinju. Leta 1541 in 1549 je opat Bernard zastavil Preddvor baronu Janezu Jožefu Egkhu, leta 1571 ga je od oglejskega arhidiakona na Štajerskem kupil Janez pl. Khiessl, zatem pa so ga posedovali pl. Harrerji. V začetku 17. stoletja ga je opat Matija iz Reuna izročil stiškemu samostanu, samostan pa je Preddvor še isto leto 1608 zastavil baronu Konradu Ruessu, ki je gospostvo 1644. leta kupil od opata Janeza. Urbančiči so graščino leta 1897 prodali dr. Maksimilijanti Wurzbachu pl. Tannenbergu, ki je v njej uredil sanatorij.

Kronologija