Neuhaus
dvorec
19.stoletje
Tržič
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Neuhaus je prvič omenjen leta 1354 kot Newnnhaus. Gradič so sprva upravljali kastelani tirolskih grofov vitezi Neuhausi, kmalu pa je postal deželnoknežji fevd. Po letu 1440 naj bi gospodarili Winklerji in pl. Lambergi. Konec 15. stoletja so ga dali Habsburžani v fevd gospodom Paradeiserjem, leta 1530 ga je kupil koroški deželni vicedom Jurij pl. Paradeiser, ki so ga imeli do leta 1657. Med zakupniki in lastniki so omenjeni še grof Vajkard Ferdinand Barbo po letu 1700, leta 1710 ga je dedoval baron Jožef Ferdinand Egkh, grof Adam Anton Sigfrid Auersperg ga je kupil leta 1734, leta 1806 ga je dedovala grofica Frančiška Strassoldo-Grayfenberg in ga leto zatem prodala svojemu zetu maršalu Jožef grofu Radetzkemu. Leta 1811 je poslopje pogorelo. Radetzky je na starih temeljih pozidal novo stavbo, ki jo je leta 1819 kupil baron Jožef Dietrich, med letoma 1873 in 1888 ga je imela Kranjska industrijska družba, nato je stavbo kupila Tržiška predilnica.

Kronologija