Motnik
grad
13.stoletje
Kamnik,Motnik
skromna razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Motnik (Obermottnickh) je bil rodni gradu vitezov Motniških, spanheimskih ministerialov. Grad je izrecno omenjen šele leta 1340 kot vest ze Moetnik (leta 1430 kot turn zu Mottnikh, leta 1564 pa kot gschloss). Motniški vitezi so izumrli v začetku 15. stoletja, gospoščino z gradom pa je deželni knez zastavil sprva gos­podom Ptujskim, nato pa plemičem Gallom. Po letu 1564 srečamo na Motniku Janeza Haldenbergerja iz Hrastovca, gospode Lamberge, Hallensberge in Janeza Ludvika pl. Sauerja, od leta 1584 do 1608 Gregorja Zurlerja, leta 1608 pa ga je kupila baronica Zofija Apfaltrer. Le­ta 1760 je grad pogorel, a so ga za silo popravili, vendar pa se je desetletje pozneje podrl in so ga sorodniki Apfaltrerjev, Scarlichiji oz. Bardariniji, opustili in pustili razpasti. Konec 18. stoletja so gospoščino prodali več deset kmetom, razdejani grad pa je leta 1834 kupil Matevž Križnik.

Kronologija