Moravče
dvorec
16.stoletje
Moravče
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Prvotni lastniki dvora Moravče (Morautsch) so bili moravški gospodje, celjski vazali, po letu 1458 pa je cesar Friderik III. dal Moravče v fevd vitezu Janezu Scheyru. Dvor je sprva imela veja Gallov z Gamberka. Konec 15. stoletja (1498) je moravški dvor imel Erazem Laaser z Belneka, nato pa so ga v začetku 16. stoletja ponovno pridobili Galli z Rožeka in prvotni dvor po potresu leta 1511 prezidali v štok, nato pa leta 1550 v dvorec Moravče. Skromna stavba je kmalu šla iz rok v roke. Leta 1677 je bil zastavljen baronu Vajkardu Eberhardu Busethu, dve leti pozneje pa ga je kupil baron Karel Valvasor, ki ga je leta 1684 vrnil grofu Maksimilijanu Valeriju Barbu. Okoli leta 1719 je bil nekaj časa lastnik Jožef Pober, od leta 1757 Jožef pl. Segalla, leta 1785 pa ga je kupil grof Franc Ksaverij Lichtenberg. Leta 1800 je Moravče skupaj s Tuštanjem kupil Ignac Scaria, leta 1847 ga je priženila rodbina Pirnat, leta 1862 pa je razpadlo poslopje kupil dr. Julij Wurzbach.

Kronologija