Mengeš III.
graščina
17.stoletje
Mengeš
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Baron Leopold Raumschussl je okoli leta 1625 pozidal graščino Mengeš (Mannsburg), naslednico starega gradu. Prav gotovo je tu stoloval kranjski deželni vicedom Nikolaj Bonhomo, kateremu je leta 1586 nadvojvoda Karel podelil v fevd mengeško gospostvo, za njim pa Janez Jurij pl. Lamberg (med letoma 1590 in 1606) in Raumschussli. Leta 1660 je Novi grad kupil baron Anton Lowenburg, leta 1703 Lovrenc pl. Wolwitz, nato pa med lastniki srečamo barona Jožefa Ksavra Lichtenthurna po letu 1741 in kasneje še več drugih. Leta 1837 je graščino kupil Mihael Stare in jo tri leta pozneje temeljito predelal. Potres leta 1895 je poškodoval gosposko poslopje, a so ga obnovili. Pred drugo svetovno vojno je bila lastnik graščine rodbina Kane, med njo so jo podržavili Nemci, po njej je bil tam sedež državnega kmetijskega posestva, sedaj pa so v njej stanovanja.

Kronologija