Mengeš II.
dvorec
16.stoletje
Mengeš
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Mengeš (Hoff Mannsburg) je leta 1567 postavil Jurij pl. Haller, nato pa leta 1588 prodal Janezu pl. Sigersdorfu. Pozneje so bili med lastniki še grofje Hohenwarti, s poroko je grad kmalu ponovno pridobil baron Ferdinand Ignac Haller pl. Hallerstein, leta 1779 ga je na dražbi kupil baron Jožef Janežič in že čez mesec dni odstopil baronu Bernardu Rauberju, konec 18. stoletja (leta 1798) pa ga je kupil Anton Rudež. Mihael Stare je postal lastnik leta 1839 in je v požaru poškodovani dvorec čez štiri leta popolnoma prenovil. Po drugi svetovni vojni je bilo poslopje nacionalizirano.

Kronologija